4.C

Vesmírná soutěž

Ve čtvrtek 31.1. 2019 byla ukončena naše pololetní třídní soutěž Vesmír, ve které s velkým náskokem zvítězil Vojtíšek Kraus, druhé místo obsadila Eliška Vondrová a třetí místo získali hned tři žáci: Monča Čiháková, Anetka Horňáková a Adámek Křemen. Blahopřejeme.

Posted in 4.C | Leave a comment

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31.1. 2019 jsme ukončili 1. pololetí rozdáním vysvědčení. Celkem nás prospělo s vyznamenáním 17 žáků a z toho se samými jedničkami 7. Všem patří velká gratulace. A zároveň všem žákům přeji hodně úspěchů ve druhém pololetí.  

Posted in 4.C | Leave a comment

Sběr starého papíru

Svázaný a zvážený papír noste do školy do 20.2. 2019 (středa) nejpozději do 8 :30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo do výkupny ( Kovošrot Česká Lípa v Dubici), prosím, aby lístek ze sběrny odevzdali své třídní učitelce do 19.2. 2019 ( úterý ). Všem děkuji […]

Posted in 4.C, Informace | Leave a comment

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20.12. 2018 jsme byli naposledy v tomto roce ve škole. Protože je těsně před Vánocemi, i my jsme je pozvali k nám do třídy. Jako každý rok i letos, jsme si udělali vánoční besídku. Zazpívali jsme si koledy, snědli cukroví, rozdali dárečky, Áďa s Barčou a Eliškou nám zatancovaly a na závěr jsme […]

Posted in 4.C | Leave a comment

Vánoční Praha

V pondělí 17.12. 2018 jsme se vydali společně s žáky 4. A do našeho hlavního města. V rámci projektu 4. ročníků “ Poznáváme historickou Prahu“ jsme začali náš výlet na Pražském hradě, kde jsme si prohlédli chrám sv. Víta, nádvoří s vánoční výzdobou a slaměným betlémem,viděli jsme i střídání hradní stráže. Potom jsme pokračovali na […]

Posted in 4.C | Leave a comment

Krabice od bot

Krabice od bot je název charitativní akce, do které se zapojili: Davča Bauer, Domča Beneš, Pavlík Polák, Agátka Fajkusová, Laurinka Nejedlá a Vojtíšek Kraus . Smyslem akce bylo, abychom udělali radost dětem o Vánocích, které pocházejí ze sociálně slabších rodin. Do krabice od bot jsme zabalili různé hračky, pastelky, fixy, atd., věci, které máme doma […]

Posted in 4.C | Leave a comment