8.C

Halloween 2018

Tento rok jsme měli halloweenských příšerek méně, za to jsme ale vyhráli 3. místo v halloweenské výzdobě třídy.  🙂

Posted in 8.C | Leave a comment

Konzultační hodiny učitelů

Jméno Termín Místo Čechová D. Po 14 – 15 kabinet Vv Filipová M. St 15 -16 kabinet Hv Fišerová M. Po 14 – 15 kabinet Tv Gärtnerová P. Po 14 – 15 sborovna Hanková P. St 14 – 15 kabinet Tv Hendrych V. Čt 14 – 15 sborovna Hlinák M. Po 14 – 15 7. […]

Posted in 8.C | Leave a comment

Třídní schůzky 2018/2019

9. (čtvrtek) v 16:30 11. (úterý) 1.(úterý) 4. (úterý)

Posted in 8.C | Leave a comment

Prázdniny a volna 2018/2019

9. státní svátek (pátek) – 30. 10. podzimní prázdniny (pondělí, úterý) 12. – 2. 1. vánoční prázdniny 2. pololetní prázdniny (pátek) 3. – 10. 3. jarní prázdniny 4. velikonoční prázdniny (čtvrtek) 4. státní svátek (Velký pátek) 4.   Velikonoční pondělí 5. Svátek práce (středa) 5. státní svátek (středa) 6. vysvědčení (pátek) – letní prázdniny

Posted in 8.C | Leave a comment

Vyučující pro šk. rok 2018/2019

Český jazyk (Čj) – pí uč. Pazourková Jitka Anglický jazyk (Aj) – pí uč. Stránská Iva Německý jazyk (Nj) – pí uč. Filipová Miloslava Ruský jazyk (Rj) – pí uč. Filipová Miloslava Dějepis (D) – pí uč. Kohoutková Lenka Výchova k občanství (VkOb) – pí uč. Pazourková Jitka Výchova ke zdraví (VZdr) – pí uč. Nápravníková […]

Posted in 8.C | Leave a comment

Rozvrh hodin a stěhování žáků 2018/2019

ROZVRH HODIN – třída 8. C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pondělí Ch Nj/Aj M Čj Z Vv chemie uč.32/8.C 8.C 8.C 8.C 7.A-uč.VV Úterý Čj Př M Rj/Aj F D VkOb 8.C 8.C 8.C uč.32/8.C 8.C 8.C 8.C Středa M Ch Nj/Aj Rj/Aj Tv Tv 8.C chemie uč.32/8.C uč.32/8.C těl. těl. […]

Posted in 8.C | Leave a comment