Poděkování od vedení města

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila úklidové akce v rámci Dne Země. Dnes jsme na radnici obdrželi od starostky Mgr. Romany Žatecké oficiální poděkování. Velmi nás to potěšilo a i v příštím roce se rádi úklidové akce zúčastníme.

67 total views, no views today

1.6.2018

Exkurze žáků 7.B do Prahy.
Exkurze žáků 9.A do Edmundovy soutěsky v Hřensku.

85 total views, no views today

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/177/2018 ze dne 18.4.2018.

„Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

Celý příspěvek

107 total views, no views today