Školní rok 2018/2019

Počet žáků na 1.stupni: 367
Počet žáků na 2.stupni: 291
Počet žáků celkem: 658
Počet tříd: 28
Počet oddělení ve ŠD a ŠK: 6
Počet dětí ve ŠD a ŠK: 175
Počet pedagogických pracovníků: 48
Počet správních zaměstnanců: 19

Tento stav je uváděn k 1.9. 2017

Seznam pracovníků školy 2018/2019
Organizace školního roku 2018/2019
Zástupci Školního parlamentu pro školní rok 2018/2019 (bude doplněno)
Třídní učitelé na školní rok 2018/2019
Seznam vyučovaných předmětů ve pro školní rok 2018/2019
Seznam zájmových útvarů pro školní rok 2018/2019 (bude doplněno)

Třídnické hodiny a konzultační hodiny 2018/2019

1,940 total views, 7 views today