Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovných poradců

Pondělí – 10:00 – 11:30 J. Kalivodová (3.-9.třídy)
Pondělí – 10:00 – 10:45 M. Martincová (1.-2.třídy)

Jiné dny dle dohody – email, telefon

Kontakt Jana Kalivodová
kalivodova.jana@zstyrsceskalipa.cz
487 829 233

Kontakt Markéta Martincová
martincova.marketa@zstyrsceskalipa.cz
487829225

Informační zdroje a portály k volbě povolání

www.seznamskol.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.budoucnostprofesi.cz
www.edulk.cz
www.pruvodcesvetempovolani.cz

Akce

1.Projekt LK + MÚ Živá knihovna – 21.9.2017
2. Veletrh škol EDUCA Liberec – 12. – 13. 10. 2017
3. Burza škol „Quo vadis“- KD Crystal Česká Lípa 7.11. 2017

Při rozhodování o volbě studia a budoucího povolání by se mohl stát Vaším vodítkem a pomocníkem i Stipendijní program pro žáky některých středních škol, který zavedl Liberecký kraj. Více informací o tomto programu, včetně oborů a škol, u kterých je státní podpora ve formě stipendijního příspěvku najdete na www.edulk.cz

Důležité kontakty (poradenská střediska)

Školní psycholog Mgr. N. Kravcivová – 487 877 646, 607 580 582
Úřad práce – informační a poradenské středisko – 950 108 111, 950 108 410 (p. Bartošová – profesní orientace)
Pedagogicko-psychologická poradna (Havlíčkova ul.) – 487 521 673

Přihlášky ke studiu na SŠ jsou ke stažení zde
Vzor odvolacího dopisu (ve formátu PDF)
Informace k zápisovým lístků na SŠ (ve formátu PDF)
Metodické materiály pro přijímací řízení
Individuální vzdělávací plán – vzor

4,614 total views, 3 views today