Poděkování od vedení města

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila úklidové akce v rámci Dne Země. Dnes jsme na radnici obdrželi od starostky Mgr. Romany Žatecké oficiální poděkování. Velmi nás to potěšilo a i v příštím roce se rádi úklidové akce zúčastníme.

166 total views, no views today

Naši žáci vyrazili za kulturou do Liberce

Ve středu 30. května se naši žáci ze šestých tříd (6.A -11 dětí,6.C – 29 dětí= kompletně celá třída!),  a 5  dětí ze 7.C a z 8.C převlékli do společenských šatů a vydali se autobusem do Liberce do divadla F. X. Šaldy. Naparáděné slečny a mladí muži shlédli představení podle románu J. Verna „Tajuplný ostrov“, které letos pro ně vybrala p. Lačná a p. Čechová. Nevšední zážitek umocněný nádhernou stavbou divadla byl pro některé děti první návštěvou divadelního představení a paní učitelky potěšilo, že se představení dětem líbilo a že paní uvaděčky děti pochválily za pěkné chování A ještě jim udělalo radost to, že si děti celou zpáteční cestu v autobuse zpívaly!

205 total views, no views today

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/177/2018 ze dne 18.4.2018.

„Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

Celý příspěvek

173 total views, no views today

Exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 24. května se němčináři z 8 A, 8.B a 8.C vypravili na exkurzi do Hygienického muzea v Drážďanech. Žáci si prohlédli výstavy, které se týkají všech aspektů lidského života. Velmi je zaujala různá interaktivní stanoviště, kde si mohli vyzkoušet rozličné  stavy těla a jeho funkcí.

Odpoledne bylo věnováno prohlídce města a také drobným nákupům v Primarku a jiných lákavých obchodech.

Exkurze se velmi vydařila, i počasí nám přálo.

177 total views, no views today