Poděkování

Chtěla bych všem rodičům i žákům 3. C poděkovat za spolupráci v tomto školním roce 2017/ 2018 a popřát krásné a pohodové prázdniny i dovolenou. Děkuji za květiny a dárečky k vysvědčení. A už teď se těším na vás na všechny v září ve 4.C.

Vaše tř. uč. Hana Ezrová

195 total views, no views today

Poslední den

V pátek 29.6. 2018 jsme se sešli ve třídě naposledy jako třeťáci. Nejdříve jsme si vyhodnotili naši pololetní soutěž Cesta kolem světa:

  1. místo: Vojtíšek Kraus
  2. místo: Anetka Horňáková
  3. místo: Eliška Vondrová

Všem patří velká gratulace.

Potom jsme si rozdali vysvědčení. Celkem máme 10 žáků se samými jedničkami.Blahopřejeme.

A na závěr jsme si “ bouchli šampáňo“ a popřáli si úžasné prázdniny.

184 total views, 1 views today

ZOO Dvůr Králové

Ve středu 20.6. 2018 jsme se vydali na náš poslední školní výlet v tomto školním roce 2017/2018 . Vyrazili jsme do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme prožili krásný den mezi zvířaty. Největším zážitkem pro každého se stala objížďková trasa po Safari tzv. trucky s úžasným panem průvodcem, který nás celou cestu seznamoval se zajímavostmi ze života zvířat.

232 total views, no views today

Škola v přírodě

Od neděle 3.6. do pátku 8.6. 2018 jsme pobývali ve Sloupu v Čechách v penzionu U Studničků na tzv. škole v přírodě. Počasí bylo úžasné, a tak jsme mohli být od rána do večera venku. Navštívili jsme skalní hrad Sloup, rozhlednu, divadlo, podnikli jsme cestu za pokladem, opékali jsme si buřtíky u táboráku a zazpívali naši hymnu Otec Abrhám …, prověřili jsme si odvahu při noční bojové hře, vykoupali jsme se na koupališti a na památku jsme si malovali čepice. Poslední večer patřil jako každým rokem diskotéce s vystoupením, které si žáci nacvičují sami. Všichni si školu v přírodě velice užili. Chtěla bych poděkovat rodičům Štěpánky Hisemové za zakoupení buřtů na opékání k táboráku.

396 total views, 1 views today

Vesmírná soutěž

V pátek  18.5. 2018 si pro nás připravili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Mgr. J. Legezevou soutěž na téma Vesmír. Ve dvojicích jsme plnili úkoly pomocí tabletů,kde jsme získali potřebné informace. Páťákům děkujeme za zajímavou hodinu prvouky.

608 total views, no views today

Sběrová soutěž

Začátkem tohoto měsíce proběhl poslední sběr starého papíru v tomto školním roce. Celkem se nám podařilo nasbírat 1 512 kg papíru a obhájit prvenství mezi třídami. Nejvíce nasbírali tito žáci:

  1. místo: Davídek Anděl   523 kg
  2. místo: Pavlík Polák       282 kg
  3. místo: Vojtíšek Kraus    180 kg

Všem žákům, a především rodičům, děkuji za úžasnou spolupráci.

560 total views, 1 views today