Rozloučení

Přeji všem svým milým dětem krásné prázdniny. Rodičům děkuji za spolupráci a přeji příjemnou dovolenou.

Mgr. Anita Pavlíčková

162 total views, 3 views today

Cvičení v přírodě

V pátek 22.6. proběhlo cvičení v přírodě s tématikou „Ochrana při mimořádných událostech“. Nejprve jsme si ve třídě povídali o mimořádných událostech a jak se při nich chovat a potom jsme se vydali přes Obecní les  do Sosnové. Zde jsme si na hřišti hráli a sportovali jsme. Počasí nám přálo a tak se celé dopoledne vydařilo.

168 total views, 2 views today

Ozdravný pobyt

V týdnu od11.6. do 15. 6. jsme byli v Horní Světlé na ozdravném pobytu. Byli jsme ubytovaní v Chatě Luž. Celý týden jsme soutěžili, hráli hry venku i uvnitř, ale také jsme se učili. Personál v chatě se o nás výborně staral, zvláště jídlo bylo úžasné. Navštívili jsme vodní nádrž Naději, vyšplhali jsme na vrchol kopce Luž a využívali jsme dětská hřiště v Horní Světlé.Celý pobyt byl velmi vydařený.

193 total views, 3 views today

Exkurze do Ekocentra

V pondělí 21.5. jsme jeli vlakem do Brniště. Zde jsme navštívili Ekocentrum. Byl tu pro nás připravený program o vodě. Formou pohádky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které souvisí s vodou. Po té jsme pracovali ve skupinách v budově i venku. Celá exkurze byla zajímavá a poučná. Na závěr jsme poobědvali u nedalekého rybníka.

341 total views, 2 views today

Návštěva zámku ve Svijanech

V úterý 15.5. se žáci tříd 4.B a 5.B vydali prohlédnout si zámek ve Svijanech. Viděli zde archeologické sbírky z doby bronzové, žárové pohřebiště a model osady z doby bronzové. Během prohlídky zámku žáci vypracovali úkoly na pracovních listech, které byly připraveny přímo k daným expozicím a zkusili si vykopávky jako praví archeologové.

Celý příspěvek

380 total views, 5 views today