Školní družina a školní klub

Ve školní družině je v letošním školním roce /2017 – 2018/ zapsáno 150 dětí, čímž je naplněna kapacita ŠD. Děti jsou zařazeny do pěti oddělení.

První oddělení navštěvují děti ze třídy 2.B a 2.C pod vedením p. vychovatelky B. Grosmutové, druhé oddělení děti ze třídy 1.B a 3.C pod vedením p. vychovatelky R. Ležákové, třetí oddělení děti ze třídy 1.A a 2.A pod vedením p. vychovatelky A. Loudové, 4. oddělení děti ze třídy 1.C a 3.A pod vedením p. vychovatelky G. Tomíčkové a 5.oddělení vede p. vychovatelka H. Sedláčková, kam jsou zařazeny děti z 3.B,3.D a děti ze čtvrtých tříd. Při škole je také otevřeno jedno oddělení školního klubu, kde se dětem věnuje p. vychovatelka J. Lopušanová. Do školního klubu dochází 50 dětí převážně ze čtvrtých, pátých a šestých tříd..

Činnosti ve ŠD a ŠK jsou velmi pestré. Zaměřují se na zájmovou a odpočinkovou činnost po skončení vyučování v oblasti výtvarné, pracovní, tělesné a hudební. Při pobytu venku (během celého školního roku/ jsou využívány přilehlé prostory školy) hřiště a zahrada. Ve spolupráci se školou děti v odpoledních hodinách navštěvují zájmové kroužky, které škola nabízí (sportovní, pěvecký, ručních prací, výtvarný, čtenářský, keramický, mažoretek, práce na PC, kroužek Aj) . Kromě pravidelných činností se uskutečňují i akce nepravidelné, jako např. návštěva divadélka „Koloběžka“, paní vychovatelky připravují karnevaly se soutěžemi, návštěvy muzea, filmových představení, bruslení v zimním areálu , organizují zajímavé výlety .atd.

Organizace provozu se řídí Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, způsob úhrady za pobyt ve ŠD je zakotven ve Vnitřní směrnici ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu.

Směrnice ke stanovení úplaty ve ŠD a ŠK

Vnitřní řád ŠD a ŠK

1,820 total views, 2 views today