2.B

Plavání

Od druhého týdne v září jsme začali chodilt na plavecký výcvik. Pod vedením zkušených učitelů plavání se naučíme plaveckým dovednostem. Plavání je učení i zábava.

Školáci

Během září jsme se posadili do školních lavic, učíme se a získáváme nové dovednosti.

Naše třída

V září jsme se stali školáky. Čekala nás třída 1.B s paní učitelkou Anitou Pavlíčkovou. Budeme se učit číst, psát a počítat. Poznáme hodně nových kamarádů a naučíme se spoustu nových věcí.