8.B

Školní výlet – 12. června

Milí rodiče, děti byly informovány ohledně školního výletu, který se bude konat ve středu 12. června. Informace mají již nalepené v žákovských knížkách. Pedagogický doprovod zajistím já a pan učitel Kučera. V 7:40 se sejdeme před školou a společně půjdeme na...

Souhlasy s nákupem prac. sešitů

Milí rodiče, dětem byly již koncem dubna rozdány k vyplnění souhlasy/nesouhlasy s nákupem pracovních sešitů (1x čeština, 2x matematika) pro školní rok 2019/2020. Prosím Vás o vstřícnost, brzké vyplnění a odevzdání třídní vyučující! Cena pracovních sešitů je stejná...

Třídní schůzky! 16. dubna

Milí rodiče, na vědomost se dává... V úterý 16. dubna se tradičně konají čtvrtletní třídní schůzky. Počátek je v 17:00, a to ve třídě 6. B. Děti mají informaci zapsanou v žákovských knížkách :). J. Zelenková, tř. učitelka

Projektový den – 25. března

V pondělí, 25. března, se v rámci třídního projektu podíváme do starověkého Egypta. V hodinách dějepisu jsme se již tomuto státu věnovali, takže děti využijí znalosti, které o Egyptu už mají. Vyučování bude probíhat následovně: 1. vyučovací hodina se uskuteční dle...

Zeměpisný pořad – Kolumbie

Ve čtvrtek 28. 3. půjdeme do Crystalu na zeměpisný pořad, který se bude týkat Kolumbie. Film začíná v 8:15 a vybíráme 70 Kč. Informace o odchodu ze školy a návratu budou ještě upřesněny.

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, připomínám termín jarních prázdnin 4. - 10. března, to aby náhodou některé z dětí nepostávalo v tomto týdnu před školou :). Jana Zelenková, tř. uč.

Rozdávání vysvědčení!

Půl rok utekl jako voda a ve čtvrtek 31. ledna dostanou děti své první vysvědčení na druhém stupni. Tento den probíhá výuka následovně: 1. - 4. vyučovací hodina dle rozvrhu 5. vyučovací hodinu se bude rozdávat vysvědčení konec ve 12:20