18. září se děti z 1.C seznámily s pěstitelskými úspěchy zahrádkářů na tradiční podzimní výstavě. Svého zážitku a nově nybytých vědomostí pak využily ve výuce prvouky, pracovní a výtvarné výchovy.