PA230365

Nahlédnutí do činností „Podzimních dílniček“ školních družin a školního klubu.
Děti ze ŠD a ŠK si během měsíce října o podzimních dílničkách vyrobily spoustu drobných dárků.

Na vycházce do přírody si nasbíraly přírodní materiál ( šišky, kaštany, žaludy…) , kterým zdobily závěsné věnečky a „podzimníčky“ z květináčů.
Děti také nahlédly do tajů kuchařského umění a upekly jablečné šátečky.
Při výrobě podzimních obrázků se seznámily s dekorací použitím ubrouskové techniky.
Z modelovací hmoty si vyrobily svícínky, které zkrášlily barvami na sklo. Prostory školní družiny vyzdobily vydlabanými dýněmi.
Největší radostí bylo setkání duchů, netopýrů, dýní, čarodějnic a jiných strašidel na halloweenské párty, zpestřené zajímavými soutěžemi a tancem.
Tímto bychom chtěly poděkovat rodičům za krásně připravené kostýmy.
Velké poděkování patří i Městu Česká Lípa, které přispělo grantem na nákup drobného materiálu a odměn pro naše děti.

Vychovatelky ŠD a ŠK.