burza
Každoročně se pro žáky z devátých či osmých tříd  pořádá v SOU v České Lípě přehlídka středních škol a učňovských zařízení, která seznamuje vycházející žáky s možnostmi dalšího studia.

I letos se tato „burza škol“ konala v hotelu Lípa na sídlišti Špičák a pořadatelé se letos obrátili na naši školu, zda-li bychom tam při slavnostním zahájení nepřipravili krátký kulturní program. Protože oba sbory již nacvičují program na adventní dobu, zaskočily za ně žákyně ze 7.C a zazpívaly tam 3 písničky. Jejich vystoupení se velmi líbilo, posluchači ani nechtěli věřit, že se v jedné třídě sešlo tolik šikovných děvčat. Co děvčata zpívala? Jednu lidovou –Teče voda, teče (dvojhlasně), pak píseň ze seriálu Sebastián  mezi lidmi– Jednu krásnou zemi znám a na závěr opět dvojhlas  Stromy z dílny Svěrák – Uhlíř.
M. Filipová