Vystoupení na závěrečném gala

Vystoupení na závěrečném gala

Letos na jaře naše škola ZŠ Dr. M. Tyrše zahájila česko-polský projekt „Mládež nezná hranice“. Během uplynulých čtyř setkání, z nichž dvě proběhla v Česku a dvě v Polsku, jsme navštívili mnoho zajímavých českých i polských míst, naučili jsme se novým věcem a poznali mnoho kamarádů nejen z řad žáků, ale také pedagogů.

A jak vidí průběh projektu naši žáci?

Naše třída byla zapojena do evropského projektu „Mládež nezná hranice“. Cílem projektu bylo seznámit polské děti s českými a poznat turistická místa v okolí, ve kterém žijeme. S polskými dětmi jsme se setkali celkem čtyřikrát. Při prvním setkání jsme si prohlédli krásy Máchova kraje, hradu Bezděz, rozhlednu Tolštejn a Jedlovou. Druhé setkání proběhlo na polské straně Krkonoš, kde jsme se kochali krásou Krkonoš. I když počasí nebylo ideální, všichni jsme šli s úsměvem na tvářích. Třetí setkání bylo zaměřené na sportovní aktivity. Utkali jsme se ve florbalu, basketbalu a plavání. Také jsme navštívili dominantu Libereckého kraje – vysílač Ještěd a ZOO Liberec. Čtvrté setkání bylo poslední. Poznali jsme město Boleslawiec, ve kterém jsme navštívili radnici, vyráběli jsme keramiku a následně ji zdobili. Prohlédli jsme si zámek Klickow. Rozloučili jsme se vystoupením obou skupin.

Tento projekt se nám velmi líbil, protože jsme poznali nové kamarády a místa. Překážkou nebyla ani jiná řeč, protože jsme se domluvili anglicky nebo i svými národními jazyky, jelikož čeština s polštinou nejsou od sebe tak odlišné.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci projektu „Mládež nezná hranice“ podíleli.