PC050746

Včera na naší školu jako tradičně zavítal Mikuláš s početnou družinou čertů a andělů.

Hodné děti zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a od andělů dostaly sladkosti. Odměna čekala i na ty zlobivější, ale za trest jim čerti zanechali na tvářích černé šmouhy.

Mikuláš s pekelníky a anděly také zkontrolovali jídelnu a kancelář, ale nezjistili žádné nedostatky.

S naší školu se rozloučili se zvoněním zvonců, řinčením řetězů a slibem, že se za rok objeví znovu.

Za Mikuláše a jeho družinu M. Fišerová