scio2Na přelomu listopadu a prosince 2013 byli naši žáci z 9. tříd testováni společností Scio v rámci projektu Stonožka.

Přistupovali jsme k tomuto testování jako k orientačnímu pohledu na dovednosti žáků z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky testů by žáci i jejich rodiče měli zároveň chápat jako radu, v čem se zlepšit a na který studijní obor se nasměrovat.

Nutno podotknout, že tohoto testování se zúčastnilo celkem 17 800 žáků ze 617 škol z celé ČR, včetně osmiletých gymnázií. Nyní, v lednu 2014, již víme, jak si stojíme mezi ostatními školami. Analytická zpráva říká, že z českého jazyka i matematiky je naše škola velmi úspěšná, výsledky patří mezi nadprůměrné. Konkrétně z českého jazyka máme lepší výsledky než 80% dalších zúčastněných škol a z matematiky jsou výsledky lepší než 70% ostatních škol.

Jsme rádi, že studijní potenciál našich žáků se potvrdil a že svých předpokladů ke studiu brzy využijí nejen u přijímacího řízení na střední školy, ale při dalším studiu vůbec.

Mgr. J. Kalivodová

Celkové výsledky (ve formátu PDF).

Souhrn výsledků (ve formátu PDF).