Ve čtvrtek 6. února se žáci 8.B a 9.C zúčastnili semináře „Jeden den s fyzikou“, který se konal na Matematicko-fyzikální fakultě KU v Praze. Program se skládal z řady přednášek a pokusů z různých oblastí fyziky ( například Úvod do relativity, Zlatý řez, Hudba očima fyzika, Struktura mikrosvěta, Jak ošálit lidské oko a mnoho dalších ). Žáci si také během semináře mohli vybrat z mnoha exkurzí – například do Seismické stanice Praha, která se nachází v podzemí přímo pod fakultou.

 8.B