4. prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se z naší třídy zúčastnily dívky T. Dvořáková, A.Floumová, K. Jakešová, K. Kalenská, A. Kreminová a N.Slováková.  Natálka Slováková a Kristýnka Jakešová v tomto kole zvítězily a postupují do okresního kola.