18. prosince  proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se po vítězství v listopadovém třídním kole zúčastnili N. Slováková, J. Kučerová a V. Novotný. V kategorii 8. a 9. tříd obsadila 2. místo Jana Kučerová. Do okresního kola postupuje bohužel jen soutěžící z 1. místa.