P21111617. únor 2014 byl den, který stanovilo Město Česká Lípa jako den zápisu do prvních tříd.

Pro mnohé rodiče i děti – den plný očekávání a otazníků. „Co nás čeká? Co musíme umět? Jaké dovednosti musíme předvést? Jaká škola bude pro nás nejlepší?“

K zápisu do prvních tříd na naši školu přivedli rodiče 94 předškoláků. Kolik z nich zasedne do školních lavic ještě dnes nedokážeme přesně uvést, protože jako každý rok někteří rodiče budou pro své děti žádat roční odklad povinné školní docházky (předběžně se ozvalo 12 rodičů, ale někteří z nich ještě nejsou rozhodnuti).

Zápis probíhal v osmi pěkně vyzdobených učebnách prvního stupně, kde předškoláci předváděli své znalosti před „ opravdovou tabulí “. Paní učitelky si připravily úkoly k prozkoušení budoucích prvňáčků na interaktivní tabule. Z krátkých zpráviček paní učitelek vyplynulo, že děti byly šikovné,

pěkně spolupracovaly a do školy jsou natěšené.

Ze zápisu si odnesly drobné dárečky od svých starších spolužáků a pamětní list s keramickým suvenýrem z naší keramické dílny.

Tímto patří poděkování kolegyním z prvního stupně, školní družiny a školního klubu , které se podílely na přípravách i průběhu zápisu, paní sekretářce, ale také starším spolužákům z 8.B a 9.A a C, kteří byli nápomocni při „ Dnech otevřených dveří “ i vlastním zápisu.

L. Hejnová, ZŘŠ

P1163174 P2071148 P2071152 P2071155