8321Přestože se ruština jako druhý cizí jazyk učí na naší škole již pět let, letos poprvé jsme uspořádali dne 13. ledna školní kolo její olympiády. A zúčastnila se ho čtyři děvčata – tři z 9.B (Anna Suchá, Kateřina Pirunčíková a Karolína Schwarzerová) a jedna žákyně z 8.A (Mirka Kunešová)

Soutěž měla tři části – nejdříve poslech a odpovědi na otázky k němu, dále rozhovor na vybrané téma (po krátké přípravě) a nakonec rozhovor bez přípravy, ve kterém musela každá prokázat pohotovost, schopnost odhadu a improvizaci. Všechna děvčata prokázala velmi slušné znalosti. Porota ve složení p. D. Čechová a p. M. Filipová nakonec vybrala k reprezentaci v krajském kole děvčata A. Suchou a K. Pirunčíkovou, a tak jim oběma budeme 27. února držet palce, ať jsou se svým výkonem spokojeny!

M. Filipová