Přírodní vědy v angličtině? Pro 6.C žádný problém!

Protože naše škola již několik let úzce spolupracuje s IQ parkem v Liberci, mají žáci jazykových tříd možnost vyzkoušet si výuku přírodních věd v anglickém jazyce. Tento program je určený pro žáky 7. – 9. tříd, ale letos jsme se rozhodli zariskovat a vsadit na naše šesťáky, kteří navštěvují třídu s rozšířenou výukou jazyků. A nelitovali jsme. Všichni bez výjimky se na exkurzi připravili opravdu zodpovědně a samostatně si doplnili zásobu potřebných anglických slovíček. Lektor Jakub Šesták, který workshop „Fyzikální zákony v lidském těle“ organizuje, měl zpočátku trochu obavy, zda program nebude nad šesťácké síly, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Naše děti všechno věděly, všemu rozuměly a o přidělované body bojovaly jako lvi. Odměnou jim byla pochvala od pana lektora, jedničky do fyziky a hodinový rozchod, při kterém se vyřádily buď v prostorách IQ parku, ve 4D kině, nebo na laser game.

Pochvalu si 6.C zaslouží i od svých učitelek Jany Slaboňové a Miroslavy Lačné J1900055_10152013150171958_411489593_n 1962745_10152013150161958_898835789_n 1976959_10152013150156958_953969242_n