Dne 21. 3. 2014 proběhne na naší škole projekt k uvítání astronomického jara. Naše třída  se tohoto projektu zúčastní. V hodinách výtvarné výchovy budou žáci vytvářet práce s jarním námětem – Jaro v přírodě.