V pátek 21. března nás čeká celoškolní projekt, do kterého se zapojíme i my. Vyzdobíme si třídu, oblékneme si barevné oblečení, jarně se naladíme a přibouchneme pomyslné dveře paní Zimě.