• V úterý 18.3. byli žáci 3.B třídy na besedě v knihovně. Viděli jednotlivá oddělení a dozvěděli se, jak to v knihovně chodí, jak se máme ke knihám chovat, jak si je půjčovat a také vracet. Slyšeli úryvek z knihy Mikulášovy příhody a sami si mohli prohlížet a přečíst kousek vybrané knihy. Žákům se beseda líbila a snad pomůže tomu, aby trávili u knihy více  času.