P1050775Projekt – přírodní sféry Země nás v 6. ročníku provázel hodinami zeměpisu, informatiky, výtvarné výchovy několik měsíců.

Během hodin jsme se dozvěděli zajímavé infomace o litosféře, hydrosféře, pedosféře, atmosféře, ale také o činnosti člověka na Zemi. Žáci během projektu spolupracovali ve skupinách a vyhledávali informace v knihách a na internetu. Vyzkoušeli jsme si také praktický pokus – výroba domácí sopky. Výsledek našeho snažení si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí školy.