V pátek 21. 3.jsme s  dětmi oslavili sváteční den – konečně přišlo jaro. Tomuto ročnímu období jsme věnovali celé dopoledne. V hodině českého jazyka jsme si poslechli písničku Jaro dělá pokusy a pak jsme na téma „jaro“ psali slohovou práci. V matematice jsme navrhovali babičce zeleninovou zahrádku, kterou pro nás připravila paní učitelka Houdková. Rýsovali jsme, počítali, vystřihovali a nalepovali. Hodinu čtení jsme věnovali jarním veršům a ve výtvarné výchově jsme písničku o jaru kreslili. Vyučování nám uběhlo velmi rychle, při práci nám pomáhalo i sluníčko, které okny svítilo do třídy ze všech sil.