OLYMPUS DIGITAL CAMERAV březnu 2014 jsme na Tyršovce zahájili provoz v nové jazykové laboratoři Omneo.

Tato laboratoř by měla zkvalitnit a zefektivnit především výuku cizích jazyků, ale jistě bude velmi dobrou pomůckou i pro další předměty. Jsme zatím první školou nejen v České Lípě, ale i v celém regionu, která tuto inovativní pomůcku začlenila do svého vzdělávacího procesu. Celková Investice do této učebny dosáhla cca 130 000 Kč a byla částečně hrazena z rozpočtu školy a částečně ze sponzorských darů. Věříme, že bude zpestřením práce pro žáky a učitele a že bude dobrým pomocníkem při získávání nových znalostí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA