Ve středu 9.4. budeme psát 3. kontrolní práci z matematiky. Zopakujte si:

Racionální čísla ( kladné a záporné zlomky, desetinná a celá čísla) – početní operace, poměr, měřítko mapy, přímou a nepřímou úměrnost – grafy, trojčlenku, čtyřúhelníky.