Minulý týden jsme jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků dostali pozvání do Liberce na Trojjazyčnou soutěž, kde jsme mohli porovnat naše znalosti s žáky víceletých gymnázií a jazykových škol z celého kraje. Soutěž proběhla 3. 4. na Jazykové škole Husova v Liberci . Skládala se z několika disciplín, ve kterých byl vždy propojen anglický, německý a český jazyk. Soutěžní družstva tvořily dívky  z 8.B T. Dvořáková, A. Floumová,  P. Horáková, J. Kučerová, N. Slováková , B. Znamenáčková  a  celkově obsadily krásné 6.místo ( pouhých 5 bodů za vítězi z německého gymnázia F.X.Šaldy ). Šlo o velmi pěknou a originální soutěž, která se nám všem moc líbila.