Naše třída se v pátek 4.4. vypravila prohlédnout si gotické památky našeho města. Viděli jsme kostel sv. Máří Magdaleny, kostel Povýšení sv. Kříže a gotickou bránu  hradu Lipý. Na závěr jsme si prohlédli model středověkého opevnění na radnici.BALI BALI