Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na pátek 2. května a 9. května 2014 jsou ředitelem školy vyhlášeny pro všechny žáky volné dny.

Zdůvodnění: Bude omezena dopravní obslužnost pro žáky. Téměř třetina žáků naší školy dojíždí z jiných obcí a v drtivé většině jsou na dopravě závislí. V areálu školy bude probíhat technická údržba, kterou nelze provést za plného provozu.

Všem žákům budou obědy odhlášeny.  Pokud budou mít žáci o oběd zájem, přihlásí se u vedoucí školní jídelny.