Velkou pochvalu si zaslouží naši čtyři znalci přírody, Tereza Hoštičková, Kateřina Hanzelková, Aleš Vrána a Tereza Dvořáková, za výbornou reprezentaci Tyršovky v okresním kole Biologické olympiády. Tomuto kolu předchází nejen teoretická příprava, ale i vypracování vstupního úkolu v rozsahu několika stránek. Do úkolu patří pokusy, nákresy, fotografie i dlouhodobé pozorování živočichů či rostlin. Ve velké konkurenci jsme obstáli skvěle!

V kategorii D: Aleš Vrána 5. místo

Terka Dvořáková 9. místo

V kategorii C: Terka Hoštičková 4. místo

Kačka Hanzelková 7. místo

Před Terkou Hoštičkovou byli pouze žáci z gymnázia, takže ze základních škol je 1.!!!