263

Ve čtvrtek 10.4.jsme se zúčastnili na ZŠ Špičák okresního kola ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníků.

Z celkového počtu dvanácti týmů se naše družstvo, ve složení A. Dvořáková, P. Lupoměský, J. Zeman, R. Král, D. Jukl, M. Balog, F. Češka, S. Tomasch, D. Lubský, O. Kubeš a R. Langr umístilo na krásném 4. – 6. místě. Krásném proto, že sestavu družstva tvořili žáci čtvrtých tříd.

GRATULUJEME ! Příští rok zaútočíme na vyšší pozici.

259 263

Rada Ležáková