Dne 30. dubna se žáci naší třídy zúčastnili přednášky o kyberšikaně. Seznámili se zde, co to je kyberšikana, jak ji poznat a jaká jsou její nebezpečí. Děti velmi pozorně naslouchaly a živě diskutovaly o daném problému dnešní počítačové doby. Informace, které si z přednášky odnesly, jsou určitě velkým přínosem pro bezpečnou práci na internetových stránkách.