V naší třídě proběhla přednáška na téma Kyberšikana. Mgr. Pavel Hartman provedl žáky úskalím sociálních sítí. Velmi poutavou formou seznámil děti s problematikou kyberšikany a upozornil je na různá rizika hrozící na sociálních sítích. Žákům ukázal i opravdové příběhy ze života, které byly odstrašující.  Přednáška byla velmi poučná, ukázala dětem, čeho se mají vyvarovat.