Beseda na téma kyberšikana

V průběhu května probíhá v 5., 6. a 7. ročnících beseda na téma kyberšikana. Besedy vede Mgr. Pavel Hartman.Děti se seznámí se základními pojmy tzv. kybersvěta. Na příkladech si přiblíží s jakými negativními jevy se mohou setkat v případě porušení základních pravidel pohybu na internetu. Lektor dětem přiblíží co je to kyberšikama a jak se jí lze účinně bránit. Chtěla bych poděkovat Mgr. Hartmanovi za dobře vedenou a zajímavou besedu.

Tato akce byla součástí preventivního programu naší školy.