V úterý 13.5. 2014 se třídy 9.B a 9.C vypravily na exkurzi do Prahy. Hlavním bodem programu byla návštěva Poslanecké sněmovny ČR. Jelikož se jednalo o celodenní exkurzi, využili jsme zbývající část dne k prohlídce Malé Strany. Seznámili jsme se s některými historickými budovami, místy a domy, ve kterých žily významné české osobnosti. Naše kroky směřovaly nejprve do krásně upravené Valdštejnské zahrady. Odtud jsme se vydali na Malostranské náměstí a Mosteckou ulicí přes Karlův most na Kampu. Jako správní turisté jsme prošli i Nerudovou ulicí na Pražský hrad a z vyhlídky na Prahu jsme hledali významné budovy našeho hlavního města. Po zámeckých schodech jsme se vrátili na Malostranské náměstí před PS ČR. Program v Poslanecké sněmovně pro nás začínal ve 14 hodin. V úvodu prohlídky jsme shlédli film o historii budov PS ČR, vzniku zákonodárného sboru, sídle a práci poslanců. Stali jsme se též svědky jednání v PS ČR. Mezi přítomnými jsme poznávali známé tváře našich politiků. Ten den jsme sice ve škole nebyli, ale během celého dne jsme nabyli nové poznatky, které se prolínají hned v několika předmětech – literatuře, dějepisu a výchově k občanství. Unaveni po celodenním šlapání jsme nasedli do autobusu, který nás ve zdraví po půl šesté večer dovezl před naši Tyršovku.

Mgr. J. Hološová