Náhradní termín konzultací p.uč. Mgr. Kamily Ajšmanové a p.uč. Mgr. Miloslavy Filipové se uskuteční 28. 5. od 15,30 – 16,30 hodin. Děkujeme za pochopení! 🙂