Dne 27. 5. se v  konala přednáška na téma HIV, AIDS. Přednášku realizovaly zdravotní sestry z mikrobiologické laboratoře NsP v České Lípě paní Andrea Hégrová a Marie Bezděková. Děti byly seznámeny s tím, co je to virus HIV, nemoc AIDS s a jejím výskytem ve světě a v České republice. Neopomněly zmínit i další sexuálně přenosné nemoci.  Vysvětlily dětem, co je to rizikové sexuální chování a jaká je prevence před možnou nákazou.

Přednáška byla ucelená, názorná a velice přínosná. Chtěla bych moc poděkovat paní Hégrové a Bezděkové za to, že ve svém osobním volnu konají tuto velice záslužnou činnost.