IMG_8809IMG_8828IMG_8799

Dne 12. 6. se naše třída vydala do Mostu, abychom završili třídní projekt, který jsme zaměřili na uhlí. Měli jsme rezervovanou trasu č. 2 Lom Vršany – Hipodrom – nové jezero Most. Průvodcem nám byl bývalý zaměstnanec lomu Vršany pan Brtna, který nám vše podrobně vysvětlil. Dozvěděli jsme co to je nadloží, podloží, skrývka, sloj, rekultivace, výsypka, …. Lom Vršany byl otevřen v roce 1978 a k jeho zavření by mělo dojít asi v roce 2052. Svým uhlím zásobuje elektrárnu Počerady. Zajímavé bylo zjištění, že není uhlí jako uhlí. Vršanské uhlí není vhodné k topení v domácnosti, dá se zpracovat jen v elektrárně. V současné době lom zaměstnává asi 650 lidí. Viděli jsme na vlastní oči pracovat rypadlo KU800 – obrovský kolos, který je v provozu již od osmdesátých let. Ocitli jsme se v blízkosti uhelných slojí, všude byl cítit uhelný prach. Závěrečnou částí exkurze byla návštěva rekultivací – Hipodromu Most a nově vznikajícího jezera Most. Toto jezero má být novou rekreační oblastí a vzniká na místě tzv. „ starého“ Mostu. Slunečný den jsme zakončili nákupem občerstvení.