Díky Janě Kučerové se vypravila celá 8.B (+ několik pravidelných účastníků výtvarných soutěží) na exkurzi do obory ve Skalici u České Lípy.