Ve 13. ročníku „Soutěže škol ve sběru druhotných surovin“ pro školní rok 2013 / 2014 jsme získali 2. místo.

Všem sběračům z 1. stupně děkujeme a zároveň gratulujeme.