V posledních týdnech školního roku se v hodinách Vlastivědy žáci proměňují v učitele a vedou výuku. Ve dvojicích si připravují referát o zvoleném kraji České republiky.Získané informace předávají spolužákům různým způsobem. Často ke své prezentaci využívají i interaktivní tabuli.

P1120922 P1120921 P1120920 P1120913