Dejte, prosím, dětem do pracovních sešitů záložky. Začínáme číst, děti mají hvězdičkou označený úkol ze čtení, připojte k textu svůj podpis, že děti četly nahlas.Čtěte s žáčkem denně, správné čtení je základem pro pozdější pochopení učiva. Samostatně vypracované úlohy známkuji, pokud je práce s více chybami, najdete v elektr. žákovské knížce „x“. Během října se tato značka bude měnit v klasickou známku.

22. 10. – sběrová akce

Tř. uč.