Informace o připravovaném zájezdu do SRN

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o připravovaném zájezdu do SRN pro Vaše děti – žáky 7. tříd – tentokrát navštívíme Míšeňskou porcelánku a Vánoční trhy v Drážďanech, slavný „Striezelmarkt“, trh s nejdelší tradicí v Evropě. Pojedeme v pátek 12. prosince v 8.00 h od školy, prohlídku porcelánky v Míšni máme zajištěnou v 11.h., potom přejedeme do Drážďan, kde budeme asi 1.30 – 2 h. a cestou domů navštívíme ještě nákupní centrum v Heidenau, aby si děti mohly levněji nakoupit drobné dárky. Návrat počítáme kolem 18.30 h., bude-li velmi chladno, přijedeme dříve.

Cena: 300,-kč (doprava, vstup do porcelánky a cestovní pojištění), zaplatit do 4. prosince!

Sraz: v 7.45 h před hlavním vchodem do školy v Mánesově ulici

S sebou: pas nebo občanský průkaz, teplé oblečení a boty – podle počasí, (čepice a rukavice s sebou), jídlo a pití na celý den, pokud dítě užívá – léky, kapesné dle uvážení rodičů (v €). Nezapomenout odhlásit si na tento den oběd ve školní jídelně!

……….………………Závazná přihláška – odevzdat do 7. listopadu p. Filipové……………………………….

Mé dítě: …………………………………………………………………………..     tř.:   …………………………………………………

se zúčastní dne 12. 12. 2014 zájezdu do SRN, souhlasíme s jeho výjezdem do zahraničí.

Po návratu ke škole:      a) mé dítě smí odejít samo domů

b) vyzvedneme si dítě u školy

podpis rodiče – zák. zástupce:    …………………………………………………………………………………………………..