Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se celá 9. A věnovala projektu „Volba povolání“. V rámci projektu jsme předem uskutečnili exkurze v závodě Johnson Controls v České Lípě, v rodinné firmě Bohemia Glass Evpas a navštívili jsme veletrh vzdělávání Eduka v  Liberci a Burzu škol v České Lípě.

Každý z nás se zaměřil na obor, který by chtěl studovat a získané poznatky prezentoval v závěrečné hodině.

Shrnuto, podtrženo – lepší ještě pár let sedět v lavici, než chodit do práce. 🙂