Dne 7. 11. se žáci šestých tříd vypravili do pražské ZOO. Děti si prošly s mapou celou ZOO. Navštívily pavilony a výběhy v jižní a severní části ZOO. Svezly se vyhlídkovým vláčkem, vyplnily pracovní listy, navštívily mongolskou jurtu a na závěr si pohrály v rezervaci Bororo.Den v ZOO jsme si užili a doufám, že se ji ještě někdy navštívíme.