Žáci, kteří se nezúčastní exkurze do Liberce – Dny GIS (21.11. 2014) budou umístěni tento den do třídy 9.A. Výuka bude probíhat dle rozvrhu 9.A (zapsáno v ŽK):

1.-F/   2.-Rj/    3.-Pč/   4.-Čj/    5.-Aj/   6.-Čj